Berberidaceae

Berberis alpina

Berberis asiatica

Berberis concinna


Berberis crataegina


Berberis empetrifolia


Berberis hemsleyana

Berberis heterophylla

Berberis ilicifolia

Berberis lutea


Berberis maderensis


Berberis microphylla

Berberis napaulensis