Moraea huttonii
Lesotho (Sehlabathebe Park 2440 m)
27 novembre  2019