Moraea huttonii
Lesotho (Sehlabathebe Park 2475 m)
27 novembre  2019