Smilacaceae


Smilax anceps


Smilax aspera


Smilax azorica


Smilax ferox