Tribulus zeyheriNamibie (Twyfelfontein) 
10 août 2009