Saxifraga maderensisMadère (Pico Areiro 1680 m)
2 juin 2006