Hibiscus vitifolius Afrique du Sud (KwaZulu Natal - Park Umfolozi)
24 novembre 2019