Moraea huttonii
Lesotho (Sehlabathebe Park 2270 m)
26 novembre  2019