Erodium malacoides Crète (Agia Roumeli, montée forteresse)
23 avril 2015