Lobelia oligophylla
Dét : S. Pfanzelt
Chili/XV (Parinacota 4300 m) 19 novembre 2013