Begonia subvillosa Dét : IDs
Argentine (Misiones - Chutes d'Iguazu) 20 novembre 2016