Astydamia latifolia Canaries (Lanzarote - Teguise)
24 avril 2010