Za400b
Lesotho (Sehlabathebe Park 2370 m)
26 novembre 2019