Za386a
Lesotho (Sehlabathebe Park 2650 m)
25 novembre 2019